Внесення безводного аміаку

ПЖУ-3500 для внесення безводного аміаку

Цей агрегат здатний вносити в ґрунт рідкий безводний аміак на глибину до 210 мм. Смуга обробки має ширину 10 метрів, а об`єм ємності для аміаку, яка входить в комплект, - 3,5 кубометри

Позначення моделі ПЖУ- 3500
Площа обробки, га/годосн.часу 8,4-15,6
ПП-3000 для внесення безводного аміаку

До складу підживлювача включений причіпний бак на 3 м3. З нього аміак надходить на культиватор, на якому встановлюють обладнання, що складається з витратоміра для дозування, холодильника для охолодження аміаку, інших елементів

Максимальне число дискових органів для переобладнання, шт 32
Норма внесення добрива (безводного аміаку), кг/га 50-180

Безводний амiак - це азотне добриво (82,3% азоту). На вигляд - цебезбарвна рухлива рiдина. Рослини дуже добре використовують це добриво, а iрунт добре поглинає, тому не вiдбувається вимивання. Щоб отримати його, газоподiбний амiак зрiджують пiд впливом високого тиску. Основне внесення безводного амiаку в iрунт виконують в квiтнi i вереснi, припосiвне в травнi, а пiдгодовують ним рослини в лiтнi мiсяцi. Технологiя внесення має на увазi глибоке закладення в грунт.

Важливо пам'ятати, що безводний амiак вiдноситься до сильнодiючих отруйних речовин. Вiн не дуже вибухонебезпечний, але при присутностi в повiтрi долi амiаку, яка складає 16-25%, можливе займання вiд iскри. А якщо амiак горить разом з паливними газами, то утворюється украй отруйний газ - синильна кислота.

Безводний амiак добре розчиняється у водi, але якщо його зберiгати в герметично закритiй ємностi, це приведе до утворення двох фаз - газоподiбної i рiдкої. Ємностi, в яких амiак транспортують, не слiд заповнювати на 100%через високу пружнiсть його парiв. Цинк, мiдь i сплави на їх основi пiддаються корозiї пiд впливом амiаку, а залiзо, сталь i чавун - нi.

ВНЕСЕННЯ БЕЗВОДОГО АМIАКУ В ГРУНТ

Усе вищевикладене було враховане iнженерами ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" при розробцi агрегатiв для внесення в iрунт безводного амiаку - ПЖУ 3500 i ПП 3000. Глибоке закладення в iрунт досягається за рахунок конструкцiї органiв внесення: диски з металу з ножами фiгурної конфiгурацiї i трубками. Бак для безводного амiаку виготовлений з металу, який не пiддається корозiї при контактi з робочою рiдиною, а також має вiдповiдну товщину стiнок. Протiкання, пов'язанi з падiнням тиску в системi подання добрив через зупинки або розвороти, виключенi, завдяки розподiльниковi спецiальної конструкцiї. Вiдповiдно, виключається отруйна дiя на людей i забруднення довкiлля, а також небезпека появи в повiтрi газоподiбного амiаку у вибухонебезпечнiй концентрацiї.

Процес внесення безводного амiаку в грунт за допомогою вищезгаданих агрегатiв надзвичайно ефективний. Цьому сприяє як високий тиск в системi подання i розподiлу амiаку по секцiях, так i конструкцiя трубок. Обидва цi чинники практично повнiстю унеможливлюють забивання трубок частками iрунту. Високiй якостi i ефективностi роботи ПЖУ 3500 i ПП 3000 також сприяє використання в їх конструкцiї iмпортних комплектуючих вiд вiдомих свiтових виробникiв сiльгоспустаткування.

Автор: Александр Малый