Ace

З 1945 року корпорацiя Ace Pump створює рiшення насосних систем для ринкiв обладнання, яке використовується для обприскування отрутохiмiкатами, кондицiонування повiтря, холодильної та позашляхової технiки. Цi рiзноманiтнi пристрої вимагали вiд корпорацiї успiшного подолання широкого кола технiчних завдань.

Корпорацiя Ace Pump розробила повну номенклатуру продукцiї для ринкiв сiльськогосподарської i позашляхової технiки, для роботи якої не потрiбна електрична мережа. Сьогоднi цi насоси обслуговують в промисловостi найрiзноманiтнiше обладнання, включаючи: польовi обприскувачi, бетоновози, асфальтоукладальники (для укладання холодного асфальтобетону), автомобiльна спецтехнiка для боротьби з обмерзанням дорожнiх покриттiв, обприскувачi галявин i багато iншого.

Завдяки своєму багаторiчному технiчному досвiду i передовим технологiям розробки корпорацiї Ace Pump є оптимальним вибором розробника виробiв за iндивiдуальним замовленням. При конструюваннi виробiв застосовуються найостаннiшi iнструментальнi засоби тривимiрного моделювання i прискореного створення прототипiв, що забезпечує точнiсть i ефективнiсть проектування i зводить до мiнiмуму час виконання замовлення.