Машини для внесення добрив

Машини для внесення мінеральних добрив

Обладнання для внесення КАС (карбамідно-амiачної сумiшi) - єдиний на сьогоднiшнiй день спосiб забезпечити рослини вiдразу всiма трьома формами азоту: нiтратною, амонiйною i амiдною. Склад цього рiдкого добрива наступний: 44,3% селiтра, 35,4% - карбамiд, 19,4% вода, 0,5% амiачна вода. Його щiльнiсть становить приблизно 1,34 кг/м3.

Найкращим чином внесення добрив у грунт можна здiйснити за допомогою обладнання для внесення РКД, а саме аплiкаторiв i пiдживлювачiв для внесення добрив серiй ЕКО, ПП i ПЖУ вiд ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА". Використовуючи цi агрегати можна успiшно використовувати КАС для азотного пiдживлення рослин в будь-який перiод року: восени (основна обробка), навеснi (передпосiвна обробка), а також пiд час вегетацiйного перiоду культур. Пiдживлення може виконуватися як кореневе, так i позакореневе.

Машини для внесення КАС

Техніка для внесення КАС вищезазначених серiй обладнана необхiдними приладами, що дозволяє ефективно застосовувати її за призначенням. Обладнання для внесення рідких комплексних добрив оснащене баком запасу робочої рiдини (об'єм залежить вiд серiї i моделi), а також високонадiйною системою подачi i розподiлу робочої рiдини. При цьому, передбачено все, щоб такими агрегатами було зручно управляти в ручному або автоматичному режимi. Процес внесення, конструкцiя i компоновка як агрегатiв в цiлому, так i їх окремих деталей продуманi таким чином, щоб не було витiкання внесених рiдких добрив, органи внесення не забивалися частинками грунту, а задана оператором норма внесення змiнювалася вiдповiдно до швидкостi руху агрегата.

Техніка для внесення аміачної води

Машини для внесення аміачної води (водний 18-25% -й розчин амiаку; формула - NH3H2O) - застосовують в сiльськогосподарських роботах, пiд час основного прийому пiд зяблеву (осiнню) оранку, а в весняний перiод - для передпосiвної культивацiї. Крiм того, з допомогою аміачної води пiдгодовують просапнi культури. Вносити її в грунт можна, застосовуючи теж саме обладнання для внесення РКД (рідких комплексних добрив), якi описанi вище. Для застосування в сiльському господарствi пiдходить тiльки водний амiак марки Б.

Якщо вас цiкавить технiка для внесення добрив, яка дозволить пiдгодовувати посiвнi культури КАС i амiачною водою, звернiться в ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА". Ми пропонуємо якiсні машини для внесення рідких мінеральних добрив, в яких використовуються комплектуючi вiд провiдних свiтових фiрм-виробникiв, за прийнятними цiнами.

Автор: Александр Малый