Arag

Заснована в 1976 роцi, компанiя Arag на сьогоднiшнiй день є всесвiтньо визнаним орiєнтиром в галузi аксесуарiв i розпилення для точного землеробства.

Пряма спiвпраця з усiма основними виробниками розпилювачiв у всьому свiтi, робить Arag провiдним виробником аксесуарiв для машин розпилення i сапання у свiтi.

Каталог Arag має понад 3600 позицiй i пропонує широкий вибiр продукцiї i запчастин таких як: GPS, комп'ютери, системи монiторингу, форсунки, ковпачки, клапани, фiльтри i багато iншого.

Висока чутливiсть до потреб ринку дозволила Arag вести спiвпрацю з бiльш нiж 110 країнами свiту.

Група в даний час має два офiси в iталiї i п'ять зарубiжних фiлiалiв в Австралiї, Аргентинi, Бразилiї, Болiвiї, Уругваї, на яких працюють понад 300 спiвробiтникiв.
Виробнича площа в головному офiсi поширюється на площi понад 24 000 метрiв квадратних.