Annovi Reverberi

Annovireverberi ("AnnoviРеверберi", Iталiя)

Компанiя AnnoviРеверберi - свiтовий лiдер у виробництвi насосiв з 1958 року. Саме ця компанiя є основним постачальником мембранно-поршневих насосiв для виробникiв рiзного сiльськогосподарського обладнання. iнженерний штат компанiї AnnoviРеверберi постiйно вдосконалює пропонованi покупцям моделi насосiв, враховуючи побажання клiєнтiв. Мембранно-поршневi насоси їхнього виробництва широко застосовуються в найрiзноманiтнiших областях, таких як:

  • рослинництво;
  • ветеринарiя;
  • дезiнфекцiя;
  • птахiвництво;
  • обробка i ремонт дорожнього полотна.

Висока якiсть i цiнова доступнiсть визначили успiх цiєї продукцiї на українському ринку, а унiверсальнiсть застосування уможливила використання даного обладнання для особистих цiлей i на великих пiдприємствах.

Мийки AnnoviРеверберi дозволяють легко видалити всi типи забруднень з автомобiлiв i спецтехнiки. З їх застосуванням можлива безконтактна мийка кузова i двигуна без пошкодження поверхонь з гарантiєю чистоти.

Насос AnnoviРеверберi з приводом вiд бензинового двигуна широко застосовується в сiльському господарствi як комплектне устаткування для обприскувачiв. Вiн може використовуватися для обробки гербiцидами та iнсектицидами рослин на рiзних площах, в тому числi i у приватному господарствi. Також, такi насоси є складовою частиною мийних установок для промислового використання, якi застосовуються при очищеннi пам'ятникiв архiтектури, фасадiв будiвель, цехiв i навiть лiтакiв.

Основнi переваги продукцiї AnnoviРеверберi:

Головною перевагою даного бренду є якiсть. Компанiя з виробництва обладнання для миття ANNOVI REVERBERI була утворена в 1958 роцi. На початковому етапi виробництва компанiя займалася випуском насосiв для тракторiв i промислових ваг, паралельно налагоджуючи випуск промислових промивних насосiв. В даний час AnnoviРеверберi є одним з лiдерiв по виробництву средньобюджетних мийних агрегатiв, якi знаходять широке застосування як на виробництвах i в великих автопарках, так i на приватних автомийках, що надають послуги населенню. Проста експлуатацiя i надiйнiсть конструкцiї стали однiєю з причин того, що багато автолюбителiв вибрали пристрої AnnoviРеверберi в якостi основного обладнання для самостiйного догляду за своїм автомобiлем.

AnnoviРеверберi - це сучасне виробництво, оснащене найсучаснiшим обладнанням. На заводах компанiї особлива увага придiляється якостi продукцiї, контроль за якою починається на етапi надходження комплектуючих i закiнчується пiсля вiдвантаження виробiв. Це дає впевненiсть у їх високiй надiйностi i виняткову якiсть.