Карданні вали для сільгосптехніки

Комплектуючі для карданних валів

Комплектуючі матеріали для карданних валів дозволяють створювати карданні з'єднання різних видів (в тому числі і нестандартного розміру), ремонтувати їх. В асортименті хрестовини, перехідники, штифти, труби, фрикційні диски та інші елементи

КардаКарданні вали "Weasler"нные валы для сельхозтехники

Велика різноманітність карданних валів фірми Weasler з різними типами хрестовин для двигунів зі швидкістю обертання 540 і 1000 оборотів за хвилину. Шість варіантів довжини: від 560 до 1360 мм

Застосування карданних валiв у сiльськогосподарськiй технiцi

Запаснi частини

Карданний вал, вiдомий також пiд назвами передача Кардана та шарнiр Гука, - унiверсальний механiзм, в основi якого лежить хрестовина. До її кiнцiв шарнiрно пiд'єднанi вали. Принцип роботи карданної передачi полягає у тому, що з одного валу на iнший, суттєво змiщений стосовно першого, переходить обертаючий момент. Осi при цьому розташованi пiд кутом 40-45 , в процесi роботи змiщення збiльшується.

Карданна передача компенсує недолiки взаєморозмiщення валiв, якi виникають при збираннi сiльськогосподарської технiки, а також при пошкодженнях ресор чи деформацiї рами. Шарнiри допомагають досягти синхронностi двох обертових моментiв. Механiзми використовуються в рiзних сферах дiяльностi людини, зокрема в промисловостi та сiльськогосподарськiй галузi.

Унiверсальнi шарнiри для сiльгосптехнiки вiдрiзняються вiд iнших:

  • Одна з особливостей - потреба у передачi обертаючого моменту тодi, коли кут досягає максимального значення (альфа).
  • Для того, щоб мiнiмiзувати ризик травм та забезпечити безпечнi умови роботи з технiкою механiзму, потрiбен захист.
  • Розмаїття причiпних елементiв та їх конфiгурацiй викликає появу рiзних варiантiв з'єднання.

Всi цi специфiчнi вiдмiнностi компанiя WEASLER враховує при виробництвi унiверсальних шарнiрiв. Фiрма здобула свiтову славу завдяки високiй якостi та надiйностi механiзмiв, в тому числi i карданних валiв та запасних деталей до них. Передачi Кардана вiд WEASLER вражають рiзноманiттям, продукцiя виробника вiдповiдає мiжнародним стандартам та нормам ISO 9001:2008.

Рiзновиди профiлю труби товарiв з лiнiйки AW - "ромашка" та "лимон", в серiї АВ - тригранний стандарт. Також до кожної моделi WEASLER пропонує широкий спектр деталей власного виробництва:

  • типовi хрестовини
  • вилки
  • фрикцiйнi з'єднувальнi муфти
  • довговiчнi Е-подiбнi хрестовини
  • труби профiльованi, та iнше.

Пiдвищений iнтерес покупцiв викликає Е-хрестовина. На вiдмiну вiд звичайної, вона простiша в експлуатацiї i бiльш мiцна, тож стiйко витримує пiковi навантаження. У порiвняннi зi стандартною модифiкацiєю, хрестовина має довший перiод мiж змазуваннями. Однiєї процедури цiлком вистачає для 250 годин роботи технiки, тобто, приблизна частота проведення процедури при стандартному використаннi - раз на сезон. Е-хрестовина також стiйка до всiлякого роду забруднень. Крiм цього, деталь завдяки специфiчнiй конструкцiї продовжує термiн служби карданного механiзму. Створити додаткову перевагу в мiцностi центрального елементу вдалося, додавши механiчнi ущiльнення нового виду.

Завдяки використанню фiрмових карданних шарнiрiв WEASLER у процесi виробництва сiльськогосподарських машин, ПрАТ "Богуславська сiльгосптехнiка" гарантує високу зносостiйкiсть, надiйнiсть та якiсть своєї продукцiї.

Автор: Александр Малый