Polmac

Polmac виробляє обприскувачi для сiльського господарства бiльш нiж пiвстолiття, особливо уважно пiклуючись про зовнiшнє середовище та захист здоров'я операторiв. Проектування обприскувачiв допомогло Polmac усвiдомити, що насадження потребують вимiрювання, монiторингу та управлiння хiмiчними продуктами, якi використовуються для захисту i полiпшення врожайностi сiльськогосподарських культур.

Метою наших дослiджень завжди було, знайти кращi робочi рiшення. Насправдi, обладнання Polmac дозволяє вам швидко i просто досягти: бiльшої точностi в кiлькостях речовини, яка використовується, бiльш високого рiвня безпеки операцiй, дотримання суворих стандартiв, а також вiдмiнних кiнцевих результатiв.

У червнi 2003 року Polmac був сертифiкований вiдповiдно до положень UNI EN ISO 9001: (№ 50 Сертифiкат 100 2968 REV 2) 2008 року для виробництва i пiдтримки спрей-компонентiв, аксесуарiв i машин для захисту рослин.