Lechler

Lechler - компанiя-розробник i виробник всiх видiв форсунок з рiзноманiтних матерiалiв для рiзних галузей промисловостi i сiльського господарства. Фiрма є однiєю з провiдних в свiтi в своїй галузi. Компанiя Лехлер була заснована в 1879 роцi в Метцiнгене, Баден-Вюртемберг, Нiмеччина. У 1970 роцi Lechler вийшла на пiвнiчно-американський ринок, коли стала спiвпрацювати з компанiєю Spraco. У 1893 роцi компанiя придбала патент на виготовлення форсунок i пiзнiше включила цi вироби в свiй асортимент продукцiї. У 1987 роцi фiрма Spraco увiйшла до складу Lechler Inc., яка є другою за величиною продажiв i обсягами виробництва на ринку Пiвнiчної Америки. Виробництво продукцiї Lechler зосереджено в Нiмеччині, Угорщині, Великобританiї, Китаї, Індiї та США.

Завдяки наявному бiльш нiж 125-рiчному досвiду, компанiя Lechler пропонує продукцiю виключно високої якостi. Спираючись на прагнення компанiї досягти кращого результату, Lechler завжди виконує високi вимоги клiєнтiв оперативно i професiйно. На всiх етапах виробництва здiйснюється жорсткий контроль якостi, вiд етапу проектування нової продукцiї, виробничого етапу, матерiально-технiчного забезпечення, контролю якостi аж до вiдправки продукцiї клiєнту.

Устаткування Lechler для сiльського господарства.

Сучасний якiсний захист рослин має дуже важливе значення, оскiльки забезпечує використання екологiчно чистих продуктiв. Компанiя виготовляє свої вироби таким чином, щоб покриття рослин проводилося якомога бiльш рiвномiрно. Lechler виробляє:

- Розпилювачi для польових культур:

 • 1) iнжекторнi розпилювачi ID;
 • 2) iнжекторнi крупнокрапельнi розпилювачi IDN;
 • 3) компактнi iнжекторнi розпилювачi IДК;
 • 4) компактнi iнжекторнi крупнокрапельнi розпилювачi IDKN;
 • 5) унiверсальнi щiлиннi розпилювачi LU;
 • 6) антизносовi розпилювачi AD;
 • 7) стандартнi щiлиннi розпилювачi ST;
 • 8) двофакельнi iнжекторнi компактнi розпилювачi IDKT;
 • 9) двофакельнi щiлиннi розпилювачi DF;
 • 10) дефлекторнi розпилювачi FT.

- Розпилювачi для садових культур:

 • 1) iнжекторнi розпилювачi ID 90;
 • 2) iнжекторнi компактнi розпилювачi IДК 90;
 • 3) антизносовi розпилювачi AD 90;
 • 4) вiдцентровi розпилювачi TR;
 • 5) вiдцентровi iнжекторнi розпилювачi ITR.

- Розпилювачi для рiдких добрив:

 • 1) дефлекторнi розпилювачi FD;
 • 2) п`ятипотоковi розпилювачi FL;
 • 3) знижувальнi пiдвiски для розпилювачiв;
 • 4) пiдвiски з шлангiв.

- Розпилювачi для особливого застосування:

 • 1) форсунки для мийки бакiв i бочок;
 • 2) форсунки для очищення контейнерiв;
 • 3) обертовi автоматичнi зливнi клапани;
 • 4) обертовi сопла для очищення бакiв i контейнерiв з пiдшипниками ковзання;
 • 5) обертовi сопла для очищення контейнерiв на кулькових пiдшипниках;
 • 6) обертовi насадки для очищення резервуарiв з подвiйними кульковими пiдшипниками.

- Аксесуари;

- Технологiї зменшення втрат.