Raven

Raven - iнновацiйна компанiя, яка створює, продає i виробляє технiчнi рiшення для складних завдань. Raven пропонує електронну систему глобального позицiонування (GPS), а також iнструменти для управлiння iнформацiєю, якi забезпечують скорочення експлуатацiйних витрат i збiльшують прибуток глобального сiльськогосподарського ринку. Raven - лiдер з виробництва технологiй в областi точного землеробства.

Компанiя пропонує революцiйно нову продукцiю фермерам в усьому свiтi, для того щоб надати їм можливiсть управлiння, можливiсть працювати бiльш рацiонально, скоротити виробничi витрати i пiдвищити продуктивнiсть i нарештi, збiльшити урожай i рентабельнiсть. Успiх фермерської справи завжди полягав у тому, щоб отримати якомога бiльше, використовуючи малу кiлькiсть ресурсiв. За допомогою Raven ви можете пiдвищити якiсть роботи.

Компанiя RavenIndustries, Inc., головний офiс якої розташований в самому серцi Америки, розробляє i виготовляє технiчну продукцiю високої якостi i високої цiнностi з 1956 р Raven зареєстрована на бiржi NASDAQ (RAVN) i має сертифiкат ISO 9001, завдяки якому компанiя має мiжнародну репутацiю iнновацiйної компанiї, що виробляє якiсну, високоефективну продукцiю i надає унiкальнi послуги.

Метою Raven є рiшення складних завдань в таких областях, як безпека, харчування населення, енергетична незалежнiсть i збереження ресурсiв. Щоб пiдтримувати свою репутацiю, компанiя використовує свої можливостi в областi розробки, виробництва i впровадження технологiчних iнновацiй, обслуговуючи сектор точного землеробства, поставляючи спецiалiзованi плiвки з високими експлуатацiйними характеристиками, а також обслуговуючи ринки авiакосмiчної галузi.