ПП-3000 для внесення безводного аміаку

ПП-3000 для внесення безводного аміаку
ПП-3000 для внесення безводного аміаку
фото 01
фото 01
фото 02
фото 02
фото 03
фото 03
фото 04
фото 04
 фото 05
 фото 05
фото 06
фото 06
фото 07
фото 07
фото 08
фото 08

До складу підживлювача включений причіпний бак на 3 м3. З нього аміак надходить на культиватор, на якому встановлюють обладнання, що складається з витратоміра для дозування, холодильника для охолодження аміаку, інших елементів

Максимальне число дискових органів для переобладнання, шт 32
Норма внесення добрива (безводного аміаку), кг/га 50-180

Пiдживлювач причiпний для внесення добрив (безводний амiак)
серiя ПП, модель 3000

Пiдживлювач  розширює сферу застосування культиваторiв, дозволяючи з їх допомогою вносити в iрунт безводний амiак. До складу агрегата входять причiпна ємнiсть об'ємом 3000 лiтрiв, з якої безводний амiак подається на культиватор, а також комплект устаткування для установки на самому культиваторi. До комплекту входять: розподiльник, консоль, трубопроводи, електроклапани, витратомiр для дозування безводного добрива, холодильник для охолодження амiаку та iн.

Спецiальна контрольна панель торгової марки "RAVEN" (модель SCS - 440) дозволяє настроювати норму подання амiаку i контролювати процес його внесення в iрунт. На нiй також є перемикачi, за допомогою яких можна вiдключити подання добрив на культиватор, пiд час розвороту або у разi зупинки.

Органи внесення добрив культиватора - дискового типу. Вiдразу ж за металевими дисками змонтованi ножi, що мають фiгурний перерiз. На них закрiпленi металевi трубки, що подають добриво.

Для забезпечення довговiчностi, надiйностi i безпеки аплiкатора конструкторами були використанi високоякiснi матерiали i комплектуючi.
Ефективнiсть використання пiдживлювача досягнута за рахунок пiдтримки в системi подання амiаку тиску в 3-6 атмосфер, що перешкоджає забиванню падаючих трубок. Добрива вносяться ефективно i рiвномiрно по усiй ширинi роботи агрегату, завдяки використанню в конструкцiї системи подання спецiального розподiльника, так званого "девайдера". Вiн забезпечує рiвномiрнiсть розподiлу потоку добрив до робочих елементiв пiдживлювача. "Девайдер" також перекриває систему подання при падiннi тиску в нiй нижче рiвня в 0,5 атмосфер. Таким чином, економiчнi втрати вiд протiкання рiдких добрив, забруднення довкiлля i токсична дiя на робочий персонал практично зведенi до нуля.

Пiдживлювач можна агрегатувати з моделями тракторiв потужнiстю 150-170 к.с. (клас тяги 3). Спосiб з'єднання з трактором - причiпний.

Автор: Александр Малый

До пiдживлювача можна замовляти додаткове устаткування. Цистерни для зберiгання безводного амiаку об'ємом 25 м3, 50 м3, 75 м3 i 100 м3 йдуть в комплектi "Устаткування для зберiгання рiдких мiнеральних добрив".

Причiп-цистерна ЗБА-4 (заправник безводного амiаку) мiсткiстю 4 тони йде разом з компресором в комплектi "Устаткування для перекачування i транспортування рiдких мiнеральних добрив".

Узгодити наявність і ціну