Обприскувач причіпний КРОНОС-3000-18

Обприскувач причіпний КРОНОС-3000-18
Обприскувач причіпний КРОНОС-3000-18
КРОНОС-3000-18
КРОНОС-3000-18

Цей причіпний агрегат здатний проводити обробку рослин на значній площі з мінімальною кількістю дозаправок робочою рідиною. У комплект обладнання системи обприскування входять насос італійського виробництва і розпилювачі німецького виробництва

Ширина смуги обробки, м 18
Об’єм основного бака, л 3000
Об’єм подачі насоса, м3/год 9,6
Типорозмір шин 9.5R42
Діапазон регулювання ширини колії, м 1,55 -2,1
Кліренс, мм 650
Вага агрегата, т 1,6
Діапазон регулювання висоти установки штанги, м 0,6-1,85
Карданний вал, виробник / модель Т2

Причiпний обприскувач
серiя КРОНОС-3000-18 (ОПК модель 3000-18)

Дана модель причiпного обприскувача дає можливiсть обробляти культури на великих площах з мiнiмумом зупинок для дозаправки робочою рiдиною. Надiйнiсть i зручнiсть в експлуатацiї - основнi особливостi цього обприскувача.

Використання обприскувача в умовах вiдкритого повiтря при постiйному контактi з водою спричиняє iнтенсивний корозiйний вплив  на металевi елементи конструкцiї агрегату - раму i гiдравлiчну штангу. Для забезпечення тривалого термiну експлуатацiї цих елементiв при виробництвi вони обробляються пiскоструменем. Додаткової корозiйної стiйкостi їм надає фарбування порошковим полiмером.

Коливання гiдравлiчної штанги при русi гасить маятниковий механiзм, а спецiальна система з гiдромеханiчних елементiв стабiлiзує її положення.

iстотний вплив на надiйнiсть i довговiчнiсть експлуатацiї обприскувача мають такi елементи системи обприскування, як насос i розпилювачi. Тому дана модель обприскувача укомплектована найкращими iмпортними комплектуючими: насосом фiрми "Annovi Reverberi" (Iталiя) i розпилювачами "Lechler" (Нiмеччина).

Зручнiсть експлуатацiї обприскувача забезпечується широкими можливостями регулювання положення гiдравлiчної штанги. Паралелограмна пiдвiска з двома цилiндрами дозволяє просто пiд час руху встановлювати гiдравлiчну штангу на потрiбнiй висотi в дiапазонi вiд 0,6 м до 1,85 м. Крiм того, якщо штанга стикається з перешкодою, що вiдхиляє її вiд робочого положення, вона буде повернена у вихiдне положення вiдразу ж пiсля проходження перешкоди спецiальним захисним пристроєм. Допустимi максимальнi величини вiдхилення штанги - 15 гр. по вертикалi i 45 гр. по горизонталi.

Обробляти великi площi без дозаправки робочої рiдини дозволяє великий об`єм пластикового бака обприскувача - 3000 лiтрiв. Постiйну концентрацiю робочої рiдини в баку пiдтримує комплект з двох iнжекторних змiшувачiв. Для промивки бака передбачений спецiальний комплект з окремим баком для чистої води об'ємом 170 лiтрiв.

Конструкцiя ходової частини забезпечує агрегату вiдмiнну прохiднiсть, а також дає можливiсть обробки культур на пiдвищенiй швидкостi. Цьому сприяють широкi колеса (9.5R42) i дорожнiй просвiт величиною в 650 мм. Додатковою перевагою є i можливiсть безступеневим чином регулювати ширину колiї обприскувача вiд 1,55 м до 2,1 м.

Автор: Виталий Серый

Форсунки, кількість розпилювачів: 3 (2 ST щілинних + 1 ID інжекторний)

Комп'ютер, виробник / модель: ARAG / Bravo 180 (на 3 секції)

GPS навігатора, виробник / модель: RAVEN / Cruizer II

Міксер(з пристроєм для промивання каністр), л: 20

Комплект для самозаправки

Узгодити наявність і ціну