Обприскувач причіпний КРОНОС-2500-18

Обприскувач причіпний КРОНОС-2500-18
Обприскувач причіпний КРОНОС-2500-18
КРОНОС-2000-18
КРОНОС-2000-18

Конструкція ходової частини даного агрегата дозволяє плавно регулювати ширину колії (від 1550 мм до 2100 мм), завдяки чому він має відмінну прохідність. Управління процесом обприскування відбувається за допомогою бортового комп’ютера

Ширина смуги обробки, м 18
Об`єм основного бака, л 2500
Об`єм подачі насоса, м3/год 9,6
Типорозмір шин 9.5R42
Діапазон регулювання ширини колії, м 1,55 -2,1
Кліренс, мм 650
Вага агрегату, т 1,6
Діапазон регулювання висоти установки штанги, м 0,6-1,85
Карданний вал, виробник / модель Т2
Опція GPS навігатор, виробник / модель

Причiпний обприскувач
Серiя КРОНОС 2500-18 (ОПК модель 2000-18)

Цей сучасний причiпний обприскувач оснащений всiм необхiдним для успiшного виконання поставлених перед ним завдань. Вiн має чудову прохiднiсть i кiлька особливостей конструкцiї, якi роблять його експлуатацiю простою i зручною.

На особливу увагу заслуговує керуючий комп'ютер - ARAG Bravo 180 (для 3-х секцiй). Вiн дозволяє контролювати цiлий ряд параметрiв: рiвень рiдини в цистернi, швидкiсть, площу обробки, тривалiсть обробки, тиск, витрати, намiчений маршрут, кiлькiсть вилитої рiдини i деякi iншi.

Не останню роль в зручностi експлуатацiї обприскувача вiдiграє мiксер на 28 лiтрiв, який оснащений спецiальним пристроєм, що дозволяє виконувати промивання канiстр.

Крiм того, машинiст агрегату може, не зупиняючи руху i не покидаючи кабiни трактора, змiнювати висоту положення гiдравлiчної штанги (дiапазон 0,6 м - 1,85 м), а також плавно регулювати ширину колiї обприскувача (дiапазон 1,55 м - 2, 1 м).

Питанню надiйностi всього агрегату i його окремих компонентiв також було придiлено достатньо уваги. Щоб концентрацiя робочої рiдини в пластиковому баку обприскувача об'ємом 2000 лiтрiв завжди залишалася на належному рiвнi, в ньому встановлений комплект з двох змiшувачiв iнжекторного типу. Для забезпечення довговiчної, безперебiйної та ефективної роботи системи обприскування в нiй використовуються форсунки на 3 розпилювача фiрми Lechler (Нiмеччина): два щiлинних (ST) i один iнжекторний (ID).

Антикорозiйна стiйкiсть металевого каркаса рами i гiдравлiчної штанги забезпечена застосуванням при їх виготовленнi обробки пiскоструменем i порошковим фарбуванням.

Для гасiння коливань штанги i забезпечення стабiльностi її положення пiд час роботи передбаченi маятниковий механiзм i спецiальна система, що складається з декiлькох гiдравлiчних i механiчних елементiв.

Навiть зiткнення штанги обприскувача з невеликими перешкодами не буде проблемою за умови, що її вiдхилення не перевищить 15 гр. вiд вертикалi i 45гр. вiд горизонталi. В цьому випадку штанга просто буде повернута в попереднє положення механiзмом захисту вiд зiткнень.

Довжина об'ємної конструкцiї гiдравлiчної штанги - 18 метрiв. Це менше, нiж у деяких iнших моделей. Однак площа обробки може не поступатися тiй, яку обробляють моделi з бiльш довгими штангами на звичайнiй швидкостi, за рахунок можливостi проводити обробку на бiльш високiй швидкостi. Таку можливiсть обприскувача дають великий дорожнiй просвiт (650 мм) i колеса з великим дiаметром (R42).

Автор: Виталий Серый

Опція: GPS навігатор, виробник / модель: RAVEN / Cruizer II

Узгодити наявність і ціну