Система відключення форсунок Seletron

Система відключення форсунок Seletron
Система відключення форсунок Seletron
Система отключения форсунок Seletron
Система отключения форсунок Seletron

Електромагнітний клапан, який керує форсунками. Має інтегрований електронний блок, за допомогою якого можна керувати двигуном. Передає і приймає дані з комп'ютера за допомогою шини CAN. Дозволяє розділити штангу на стільки секцій, скільки на ній розпилювачів

SELETRON - електромагнiтний клапан, призначення якого-забезпечувати управлiння розпилювачами: кожним з них окремо, незалежно вiд iнших.  Клапан встановлюється на соплотримачi фiрми ARAG. Клапан має iнтегрований електронний блок, що здiйснює управлiння двигуном.  Для обмiну iнформацiєю з ПК використовується шина обмiну даними CAN.Через неї електронiка клапана отримує команднi сигнали вiдкритий / закрити або вiдправити данi про поточний статус електроклапана.

Завдяки роботi соплотримача SELETRON є можливiсть роздiлити штангу на стiльки секцiй, скiльки у агрегата розпилювачiв.  За рахунок цього, мiнiмальним стає число накладень, зменшуються витрати на експлуатацiю, зменшується забруднюючий  вплив на навколишнє середовище (буферну зону).

Для двох або чотирьох вiдгалужень SELETRON забезпечує автоматичний вибiр розпилювача (або поєднання кiлькох) в залежностi вiд швидкiсного режиму i величини миттєвого дозування (змiнюється норма внесення рiдини), яка потрiбна.

Для клапана характерне мале токоспоживання, яке обмежується його моментом спрацьовування.

Одинарний кабель пiдведення струму i вiдправка командних сигналiв на 104 двигуна.

Легкiсть iнсталяцiї, малi габарити, мала вага дають можливiсть нескладного переобладнання вже експлуатованих агрегатiв.

Рiдина має можливiсть вiльно циркулювати по штанзi, завдяки розмiщенню клапанiв в безпосереднiй близькостi вiд розпилювачiв.  Завдяки цьому оснащеннi клапанами агрегати мають наступнi переваги:

  • мертвий об'єм (нерозчиннi залишки) набагато менше.
  • при промиваннi штанги менше забруднюється навколишнє середовище.
  • при стартi нового процесу обробки хiмiчний препарат має рiвномiрну концентрацiю;
  • витрата 0.21 м3 / год при 0,35 ат;
  • витрата 0,24 м3 / год при 0,5 ат;
  • час вiдкриття / закриття 400 мсек.

За допомогою SELETRON можна перетворити звичайний обприскувач в функцiональний i зберiгаючий навколишнє середовище агрегат, який може здiйснювати контроль навiть за одним розпилювачем, роблячи можливими альтернативнi традицiйним шляхи розробки агрегатiв для оприскування.SELETRON долає рубежi звичного, якi створюються звичайними для такої технiки деталями i вузлами, пiдвищує  точнiсть внесення препаратiв i зменшує забруднення природи.

Принцип роботи:

З огляду на те, як змiнюється швидкiсть, електромагнiтний клапан SELETRON автоматично здiйснює вибiр розпилювачiв або їх поєднання, щоб отримати потрiбну норму внесення рiдини.  При цьому тиск залишається в межах, оптимальних для зменшення зносу.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну