Комп'ютер Bravo 180

Комп'ютер Bravo 180
Комп'ютер Bravo 180
Компьютер Bravo 180
Компьютер Bravo 180

Економічний, потужний і надійний комп'ютер, що дозволяє контролювати швидкість, подолану відстань, швидкість потоку робочої рідини, площу обробки, витрати робочої рідини на одиницю площі і загальні, напругу в акумуляторі, величину робочого тиску

Модель BRAVO 180s є найменшою з лiнiйки комп'ютерiв Precision Farming. Проте, як i iншi моделi, вона має вiдмiннi експлуатацiйнi характеристики.

У цiй моделi поєднуються такi достоїнства, як компактнiсть i економiчнiсть, точнiсть i надiйнiсть. Ця система повнiстю задовольняє запити операторiв сiльгоспагрегатiв малих i середнiх розмiрiв.

 • iнтегрований iндикатор рiвня.
 • Сполучнi порти для GPS-навiгатора i основного модуля дистанцiйногокерування.
 • Порт USB для обмiну даними i апгрейда програм.
 • Спецпрограми для обприскувачiв садового i польового типiв, а також агрегатiв, що виконують мiжрядну обробку культур.
 • Вiдображення рiвня в баку (допомiжний сенсор рiвня).
 • Автокалiбрування профiлю бака за допомогою лiнiйного витратомiру, а також функцiя експорту характеристик за допомогою USB- накопичувача.
 • Авторегулювання на пiдставi визначення величини тиску або витрати (вiдповiдно, використовуються датчик тиску або витратомiр).
 • Автоблокування робочого процесу у випадку, якщо швидкiсть знизиться до рiвня нижче заданого. Завдяки цьому розпилювальне устаткування експлуатується, не виходячи за рамки меж, що допускаються.
 • Автоблокування робочого процесу у випадку, якщо тиск знизиться до рiвня нижче заданого. Завдяки цьому розпилювальне устаткування експлуатується, не виходячи за рамки меж, що допускаються.
 • В пам'ять можуть зберiгатися до десяти налаштувань режиму роботи (дозування, розпилювачi i iнш.), що викликаються, коли необхiдно.
 • Вiзуальна i аудiосигналiзацiя про аварiї.
 • Моментальне пiдвищення i зниження об'єму подачi рiдини.
 • Мультимовнi програми i можливiсть задати потрiбну одиницю вимiрювання (гал/акр, л/га та iншi).
 • Вiдображення вiдомостей про: норми внесення, витрати, витрачений об'єм, рiвень в баку, оброблену площу, тривалiсть обробки, подолану вiдстань, швидкiсть, тиск.

Блок електронного контролю i авторегулювання "Bravo180"

Це комп'ютерна система, контролююча i регулююча норми витрат робочої рiдини на одиницю площi повнiстю в авторежимi. Причому, збереження заданої норми витрати гарантується при будь-якiй швидкостi руху агрегату. У оператора є можливiсть здiйснювати контроль за всiма основними параметрами робочого процесу, перекривати надходженняробочої рiдини до штанги i, якщо потрiбно, перекривати надходження на її окремi секцiї.Комп'ютер може видавати звуковий сигнал, сигналiзуючи в разi виникнення нештатних ситуацiй. На дисплеї вiдображуються данi про: швидкiсть (у км/ч), витрати робочої рiдини (у л/га), типорозмiр розпилювачiв, оброблену площу ( у га), пройдений агрегатом шлях  (у км.); час роботи (у годинах); загальнi витрати робочої рiдини (у лiтрах); напругу акумулятора (у вольтах); робочий тиск в системi (у барах); швидкiсть потоку робочої рiдини (у л/хв).

Пристрiй складається з:

 • блоку комп'ютерного контролю i регулювання,
 • пульта управлiння з електроклапанами,
 • витратомiра,
 • сполучних кабелiв,
 • силового кабелю,
 • датчика швидкостi.

Обладнаний комп'ютером агрегат витрачає добрива з дуже високою ефективнiстю.

Також гарантований всеохоплюючий контроль i облiк робочого процесу, завдяки чому знижуються витрати на хiмiчнi препарати для догляду за культурами, пiдвищується показник продуктивностi агрегату, а робота оператора стає набагато легшою i комфортнiшою.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну