Міксер Polmac 20

Міксер Polmac 20
Міксер Polmac 20

Основним завданням цього додаткового обладнання є запобігання утворенню піни при змішуванні пестицидів з водою.

Об`єм 20л.
Оглядове вікно 2 шт.
Препаративна форма пестициду сухі, гранульовані, емульсії, рідкі.

Найчастiше в процесi змiшування пестицидiв з водою безпосередньо в основному баку обприскувача утворюється пiна, яка може займати бiльше третини бака.  Для того, щоб продовжити процес заповнення бака необхiдно чекати, коли ця пiна "сяде", що значно збiльшує витрати часу на заправку обприскувача.

Робота мiксера робочої рiдини заснована на принципi ежекцiї, тобто вода вiд насоса пiд тиском надходить у нижню частину мiксера, де знаходиться трiйник з iнжектором.  Там вода змiшується з невеликою кiлькiстю препарату i переходить з мiксера в бак обприскувача. 

Завдяки цiй технологiї мiксер робочої рiдини запобiгає утворенню пiни пiд час заправки обприскувача, особливо пiд час приготування бакових сумiшей.  Крiм того, полiпшується якiсть самого готового розчину, яким проводиться обприскування.

Використання мiксера також забезпечує мiнiмальний контакт оператора з хiмiчними засобами захисту рослин.  Оскiльки бачок мiксера розташований на зручнiй висотi для використання з землi.  Оператору залишається тiльки внести концентрований препарат в ємнiсть мiксера, закрити кришку i запустити процес змiшування натисканням кнопки на пiстолетi.

Для промивання канiстр з-пiд рiдких препаратiв мiксер оснащений спецiальною форсункою, яка дозволить швидко промити ємнiсть, використовуючи весь препарат до останньої краплi.  А для контролю над процесом змiшування передбаченi два оглядових вiкна.

До переваг даної моделi слiд також вiднести компактнi розмiри i легкiсть монтажу в комплект до будь-якого оприскувача. Якiсний пластик, з якого виготовлений бачок мiксера, стiйкий до дiї хiмпрепаратiв. Такий вирiб прослужить довго при дотриманнi правил використання.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну