Комплект обладнання для підживлювача ЕКО-600-5,4

Підживлювач ЕКО-600-5,4
Підживлювач ЕКО-600-5,4
фото 02
фото 02
фото 03
фото 03
фото 04
фото 04
фото 05
фото 05

Комплект обладнання для підживлювача, за допомогою якого можна робити стрічкову обробку рослин добривами. Також використовується для підживлення культур рідкими добривами в ході культиваційних робіт. Має бак для добрив місткістю 600 літрів

Оброблювана ширина, м залежить від ширини сівалки (культиватора)
Об'єм ємності для добрив, л 600
Площа обробки, га / год.осн.часуна 1м ширини сівалки (культиватора) 0,4 - 0,8
Витрата добрив, л/га 33-850
Діапазон швидкостей при обробці добривами, км/год 4-8
Насос мембранно-поршневий
Об'ємна подача насоса, л/хв. 70

Навiснi обприскувачi-пiдживлювачi  
серiя ЕКО, моделi 600-4,2л, 600-5,4л, 600-5,6л

Дане обладнання для пiдживлювачiв використовують для проведення стрiчкової обробки польових культур пестицидами. Крiм того, з їх допомогою можливо здiйснювати пiдживлення культур рiдкими добривами пiд час просапної культивацiї.

Навiсна конструкцiя обладнання для пiдживлювачiв передбачає їх установку на агрегат, що складається з тягового трактора з культиватором (типу КРН, УСМК).

Використовуючи спецiальний механiчний регулятор, можна задавати норми подачi добрива з бака для добрив обприскувача-пiдживлювача на секцiї культиватора (сiвалки). Надлишки добрив перенаправляються назад в ємнiсть. Щоб об`єм подачi добрив точно вiдповiдав нормi при будь-якiй швидкостi руху агрегату, насос для подачi добрив приводиться в дiю вiд опорного колеса культиватора. Також привiд насоса може здiйснюватися вiд ВВП трактора.

Для забезпечення високої якостi обробки добривами, довговiчностi, економiчностi при витратi пестицидiв, а також надiйностi i безпеки обприскувачiв пiдприємством-виробником були використанi високоякiснi комплектуючi та матерiали.

Насос, елементи трубопроводiв, фiльтри, форсунки - всi вони iталiйського виробництва.

Матерiали, з яких виготовленi компоненти систем обприскувачiв-пiдживлювачiв, стiйкi до дiї амiачних сполук. Бак для добрив виготовлений iз пластику.

Покриття металевих конструкцiй лакофарбовими матерiалами виконано за спецiальною технологiєю, що дозволяє конструктивним елементам успiшно протистояти впливу корозiї та iнших руйнiвних впливiв навколишнього середовища протягом тривалого часу.
Додатковою зручнiстю при експлуатацiї пiдживлювача  є можливiсть установки бака на будь-який з елементiв агрегата (трактор, культиватор, сiвалка).

Рiзниця мiж описаними тут моделями обприскувачiв-пiдживлювачiв  серiї ЕКО полягає тiльки в ширинi захвату культиватора (сiвалки) i, вiдповiдно, кiлькостi робочих органiв у кожної моделi.

Важливо вiдзначити, що висота, на якiй встановлений кожен розпилювач, прямо впливає на ширину стрiчки, яка ним обробляється. Однак, слiд врахувати, що втрати розпилювання добрива вiд видування вiтром будуть тим менше, чим нижче розташований розпилювач. У зв'язку з цим, найбiльш доцiльною вважається установка розпилювачiв на вiдстанi не бiльше 25 см вiд поверхнi обробки. Для цього в комплектi використовуються розпилювачi з завуженим факелом розпилення 90о. Це дозволяє звузити стрiчку розпилу рiдини до оптимальної ширини.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну