Аплікатор ПЖУ-5000-10

Аплікатор ПЖУ-5000-10
Аплікатор ПЖУ-5000-10
фото 01
фото 01
фото 04
фото 04
фото 05
фото 05
фото 06
фото 06
фото 08
фото 08
фото 09
фото 09
фото 10
фото 10
фото 11
фото 11

Аплікатор даної моделі проводить збагачення ґрунту рідкими мінеральними добривами, що мають щільність, що не перевищує 1,32 г / см3. Для пересування агрегатується з трактором, що має потужність 90 к.с. або більше. З'єднання напівпричіпне

Позначення моделі ПЖУ-5000-10
Площа обробки, га / 1 година осн.часу. 7,1-13,8
Об'ємна подача насоса, л / хв. 160
Оброблювана ширина, м 10
Діаметр металевих дисків, мм 530
Число дисків в агрегаті, шт. 19
Глибина, на яку вносяться добрива, мм 200
Об`ємбака для добрив, л 5000
Діапазон швидкості при обробці добривами, км / год 7-14

Аплiкатори для внесення добрив
серiя ПЖУ, моделi 5000-10 i 3000-6

Збагачення грунту добривами (мiнеральними, в рiдкому станi) - основне призначення цих агрегатiв.

Органи внесення добрив - дискового типу.  Вiдразу ж за металевими дисками змонтованi ножi, що мають фiгурнийрозтин.  На них закрiпленi металевi трубки.  Через трубки подаються добрива.

Можливi варiанти обробки грунту - суцiльний i мiжрядний.  Використовуючи спецiальний регулятор, можна задавати норми подачi добрив на секцiї агрегату.  Надлишки добрив перенаправляються назад в ємнiсть.  Поточна норма подачi добрив вiдображається на монiторi, розташованому у тракториста в кабiнi.  Щоб об`єм подачi добрив точно вiдповiдав нормi при будь-якiй швидкостi руху механiзму, насос подачi добрив приводиться в дiю вiд колеса.

Подачу рiдких добрив здiйснює насос мембранно-поршневого типу iталiйського виробництва.  Бак для добрив виготовлений зi спецiального пластику, стiйкого до впливу хiмiчних речовин, i має товстi стiнки.

Ефективнiсть використання аплiкаторiв досягнута за рахунок пiдтримки в системi робочого тиску в 4-6 атмосфер, що перешкоджає забиванню трубок.  Добрива вносяться ефективно i рiвномiрно по всiй ширинi роботи агрегату, завдяки використанню в конструкцiї ротаметрiв з закрiпленими на них шайбами-дозаторами, отвори в яких вiдкалiброванi.  Шайби забезпечують рiвномiрнiсть розподiлу потоку добрив до робочих елементiв аплiкатора.  Самi ж ротаметри дуже зручнi для вiзуального контролю за обсягом внесення добрив i виявлення забитих робочих елементiв.

Також в агрегатi передбачений захист вiд протiкань робочої рiдини, коли вiн зупиняється або розгортається.  Падiння тиску нижче рiвня в 0,5 атмосфер в системi подачi добрив призводить до спрацьовування вiдсiкачiв.

Аплiкатори можна агрегатувати з моделями тракторiв потужнiстю 90 к.с.

Спосiб з'єднання - напiвпричiпний.

Автор: Александр Малый

Додаткове обладнання - система кранiв з насосом для наповнення i спустошення бочок, якi пiдходять для зберiгання i перевезення рiдких добрив.

Комплект називається "Обладнання для перекачування i транспортування рiдких мiнеральних добрив".

Узгодити наявність і ціну