Аплікатор ПЖУ-3000-6

Аплікатор ПЖУ-3000-6
Аплікатор ПЖУ-3000-6
ПЖУ-3000-6
ПЖУ-3000-6
ПЖУ-3000-6
ПЖУ-3000-6

Дане обладнання здатне проводити збагачення ґрунту добривами зі швидкістю 5,1-9,3 гектар на годину основного часу. Глибина внесення добрив - 200 мм. Ширина смуги обробки - 6 м. Діаметр металевих дисків - 530 мм

Позначення моделі ПЖУ-3000-6
Площа обробки, га / 1 година осн.часу. 5,1-9,3
Об'ємна подача насоса, л/хв. 145
Оброблювана ширина, м 6
Діаметр металевих дисків, мм 530
Число дисків в агрегаті,шт. 13
Глибина, на яку вносяться добрива, мм 200
Обсяг ємності для добрив, л 3000
Діапазон швидкості при обробці добривами, км / год 7-14
Щільність рідких добрив не вище, г / см3 1,32

Данi агрегати використовують для того, щоб збагачувати грунт рiдким розчином мiнеральних добрив. З їх допомогою можна здiйснювати як суцiльну обробку, так i мiжрядну. Для перемiщення агрегату можуть використовуватися рiзнi моделi тракторiв, потужнiсть яких не менше 90 к.с. Аплiкатор агрегатується з трактором напiвпричiпним способом.

Подача добрив на органи внесення здiйснюється мембранно-поршневим насосом. Для забезпечення рiвномiрностi подачi розчину добрив незалежно вiд швидкостi руху аплiкатора, насос приводить в дiю колесо агрегата. Запас добрив зберiгається в товстостiнному пластиковому баку. Пластик в даному випадку використовується особливий, здатний витримувати вплив хiмiчно агресивного розчину протягом тривалого часу.

Тип органiв внесення добрив - дисковий. Їх конструкцiя досить проста. Добрива подаються у грунт трубками, прикрiпленими до ножiв фiгурної конфiгурацiї. Ножi розташовуються безпосередньо за дисками з металу.

Важливою перевагою аплiкатора є зручнiсть управлiння. Механiзатор може бачити поточну норму подачi добрив на монiторi, який розмiщений безпосередньо в кабiнi трактора. У разi необхiдностi можна робити змiну норм подачi до секцiй аплiкатора за допомогою спецiального регулятора. При цьому, в конструкцiї системи передбачена можливiсть перенаправлення надлишкiв розчину добрив назад в бак.

Контролювати обсяг подачi добрив до органiв внесення i виявляти тi, якi забилися, допомагають ротаметри. У конструкцiї останнiх є дозуючi шайби з калiброваними отворами.

Завдяки цьому добрива рiвномiрно розподiляються по робочих органах агрегату. В результатi досягається висока ефективнiсть внесення добрив i їх розподiлу по всiй ширинi обробки. Щоб подаючi трубки не забивалися, в системi подачi пiдтримується робочий тиск в дiапазонi 4-6 атмосфер. Якщо тиск раптом впаде нижче рiвня в пiватмосфери, спрацюють вiдсiкачi, що входять в систему захисту вiд протiкання розчину добрив у випадках зупинки або розвороту аплiкатора.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну