Конкурентні переваги IBIS 3000 торгової марки BOGUSLAV

Сьогоднiшнiй ринок обприскувачiв пропонує увазi аграрiїв досить широку лiнiйку самоходок. Чим же самохiднi обприскувачi IBIS 3000 торгової марки BOGUSLAV вiдрiзняються вiд iнших подiбних обприскувачiв?

Ця модель обприскувачiв призначена для швидкого, якiсного та безпечного внесення засобiв захисту рослин, має вiдмiннi технiчнi характеристики, значно знижену вагу i вiдмiнну маневренiсть. А його популярнiсть зумовлена надiйнiстю, високою продуктивнiстю, комфортом, безпечними умовами працi та доступною цiною.

Безпеку i комфорт оператору забезпечує сучасна простора кабiна, яка вiдповiдає 4-му (максимальному) рiвню стандартiв комфорту у вiдповiдностi з Європейськими вимогами. Кондицiонер та вугiльний фiльтр у поєднаннi з вiдмiнною герметизацiєю кабiни створюють iдеальний мiкроклiмат i циркуляцiю повiтря в кабiнi. Розмiщення кабiни та панорамний огляд дає можливiсть оператору безперешкодно контролювати роботу агрегата.

Що ж стосується продуктивностi - її забезпечують незалежнi задня i передня пiдвiски з гiдроцилiндрами та азотними енергоакумуляторами, якi дозволяють розвивати максимальну швидкiсть до 32 км/год та високий клiренс - 1800 мм, який дозволяє ефективно обробляти високорослi культури, такi як рiпак, соняшник або кукурудза, та запобiгає пошкодженню рослин в процесi обробки. Окрiм того, компактний самохiдний обприскувач має вагу всього 6300 кг, а отже й менший тиск на iрунт, i радiус розвороту майже як у легкового автомобiля - всього 5200 мм.

Високий рiвень якостi компонентiв гiдравлiчної трансмiсiї (Poclain, Sauer) дозволяє плавно змiнювати швидкiсть 0-16 км/год та 0-32 км/год. Для роботи на важких iрунтах та горбистiй мiсцевостi обприскувачi поставляються з повним приводом. Надiйний та потужний дизельний двигун Perkins 145 к.с. розмiщений в заднiй частинi обприскувача в компактному звукоiзольованому вiдсiку.

Гiдравлiчна штанга з конструкцiєю у виглядi об'ємної ферми має довжину 28 або 24 м. Така конструкцiя спецiально розроблена для оптимального розподiлу навантажень i здатна витримувати iнтенсивне використання протягом тривалого часу. Пiскоструминна обробка з наступним порошковим фарбуванням, яка застосовується пiд час виробництва штанги, надiйно захищає конструкцiю вiд корозiї i гарантує довговiчнiсть лакофарбового покриття. Для пiдйому штанги в паралелограмнiй пiдвiсцi використовуються два гiдроцилiндри i потужнi азотнi енергоакумулятори, якi забезпечують плавнiсть ходу штанги, гасять динамiчнi навантаження та дозволяють плавно змiнювати її робочу висоту вiд 0,7 до 2,5 метра.

По замовленню на обприскувач встановлюється iнновацiйна система комп'ютерного керування Bravo 400S з iнтегрованим GPS навiгатором та системою SELETRON, яка дозволяє керувати кожною форсункою окремо. Завдяки цьому мiнiмiзується ризик повторної обробки вже оброблених дiлянок, зменшуються експлуатацiйнi витрати i забруднення навколишнього середовища. При встановленнi форсунок на 2 або 4 одночасно пiдключених розпилювачi, система SELETRON автоматично вибирає розпилювач або їх комбiнацiю для пiдтримання заданої норми внесення засобiв захисту рослин незалежно вiд швидкостi руху обприскувача. При цьому тиск залишається в оптимальному дiапазонi для запобiгання знесенню вiтром розпилюваної робочої речовини. Система SELETRON дозволяє також виконувати диференцiйну обробку у вiдповiдностi до вказаної карти поля.

Не менш важливою перевагою є й те, що обираючи обприскувачi вiд нацiонального виробника Ви маєте можливiсть суттєво зекономити. Адже при виробництвi обприскувачiв цiєї моделi використовуються комплектуючi провiдних закордонних виробникiв, а штанга обприскувача виготовляється власними силами з використанням передових технологiчних рiшень. Цей фактор значно впливає на цiноутворення i зумовлює нижчу вартiсть у порiвняннi iз закордонними аналогами.

Завдяки тiснiй взаємодiї фахiвцiв компанiї з клiєнтами, пiдприємство виготовляє саме ту технiку, яка на сьогоднiшнiй день  необхiдна українським аграрiям. Для оперативного надання необхiдної iнформацiї та послуг клiєнтам компанiї, а також монiторингу якостi виготовленої продукцiї працює сервiсна служба BOGUSLAV, яка завжди пiдтримує прямий контакт з покупцями i контролює працездатнiсть реалiзованої технiки протягом всього термiну її експлуатацiї. Спецiалiсти компанiї в будь-який час готовi надати висококвалiфiковану консультацiю i за необхiдностi виконати оперативний ремонт обприскувачiв. Беззаперечним є й той факт, що швидше i якiснiше обслуговувати технiку зможе той, хто безпосередньо її виготовляє.

На скiльки важливе сервiсне обслуговування автомобiля, знають всi водiї. А своєчасне якiсне сервiсне обслуговування сiльськогосподарської технiки - це ще й запорука хорошого врожаю, а значить, i добробуту пiдприємства.