Weasler

Заснована в 1951 роцi, Weasler Engineering є одним з провiдних свiтових виробникiв i дистриб'юторiв механiчних виробiв передачi енергiї для сiльського господарства. Weasler поставляє якiсну продукцiю виробникiв оригiнального устаткування (OEM) на сiльськогосподарськi, садовi, будiвельнi, промисловi ринки. Бренд Weasler став синонiмом високої якостi, надiйностi i гнучкого сервiсу.

Вiд самого початку, Weasler створила основнi цiнностi, якi допомогли компанiї зайняти лiдируючу позицiю в областi механiчних виробiв електропередачi. Цi цiнностi включають в себе чеснiсть, персональний сервiс, унiкальнi проекти, якi вимагають дотримання мiжнародних iнженерних стандартiв i виробничих технологiй.

Широка лiнiйка продуктiв Weasler включає в себе широкий спектр карданних валiв. Також доступнi високошвидкiснi приводнi вали (до 3600 оборотiв в хвилину) та широкий вибiр обмежувачiв крутного моменту.

Постiйна увага придiляється якостi, безпецi, iнновацiйностi та безперервному вдосконаленню. Провiднi iнженернi проекти Weasler i R&D можливостi, у спiвпрацi з державою допомагають пiдтримувати позицiю лiдера ринку. Всi об'єкти Weasler створюються згiдно зi стандартами ISO 9001: 2008 Зареєстрованою системою якостi менеджменту.

Пiсляпродажна програма включає в себе широкий спектр продуктiв i маркетингових iнструментiв, якi призначенi для допомоги у збiльшеннi ефективностi ремонту, наприклад: зручнi каталоги нашої унiкальної системи iдентифiкацiї (ТiС) пропонуються всесвiтньою мережею дистриб'юторiв i агентiв.

Weasler Engineering, Inc. має штаб квартиру, а також офiси та виробничi потужностi в Вiсконсiн, США. Weasler Engineering BV, дочiрня компанiя, має офiси продажiв i виробничi потужностi в Вiхен, Нiдерланди. Weasler Engineering Kft., Дочiрня компанiя Weasler BV, має, виробничi потужностi в мiстi Кечкемет, Угорщина. З цих мiсць Weasler може служити в усьому свiтi потребам наших клiєнтiв.