Культиватор причіпний КУ-6,2А

Культиватор причіпний КУ-6,2А
Культиватор причіпний КУ-6,2А
фото 02
фото 02
фото 03
фото 03
фото 01
фото 01
фото 04
фото 04
фото 05
фото 05

Культиватор оснащений відцентровим насосом з об'ємною подачею 30 кубометрів на годину, а також власним баком для рідких добрив об`ємом 5000 літрів. Може вносити добрива на глибину 50-220 мм

Ширина обробки, м 6
Маса агрегата, кг 3400
Продуктивність, га/год. осн. часу 4,96-8,4
Об'єм внесення добрив, л/га 100-1000
Робоча швидкість, км/год 9-14
Глибина внесення добрив, см 5-22
Бак для добрив об'ємом, л 5000
Число робочих елементів, шт. 15
Насос, тип відцентровий
Об'ємне подання насоса, л/хв. 500
Необхідна потужність трактора, л.с. 285 (тяговий клас 5)

Культиватор причіпний універсальний "КУ-6,2А"

Культиватор цiєї моделi є унiверсальним, оскiльки дозволяє одночасно виконувати основну обробку грунту безвiдвальним способом i удобрювати iрунт рiдкими мiнеральними добривами. Таке поєднання операцiй дозволяє добре заощадити на експлуатацiйних витратах. До того ж, навiть використання самого культиватора для основної обробки iрунту знижує енерговитрати на 40% порiвняно з поверхневою оранкою. Крiм того, ряд продуманих конструктивних рiшень у поєднаннi з матерiалами високої якостi робить агрегат довговiчним, ефективним у використаннi, безпечним в експлуатацiї i екологiчним.

Довговiчнiсть забезпечується застосуванням при виготовленнi робочих елементiв культиватора австрiйської термiчно обробленої сталi, iталiйського устаткування i американського вiдцентрового насоса. Покриття металевих конструкцiй лакофарбовими матерiалами виконане за спецiальною технологiєю, що дозволяє конструктивним елементам успiшно протистояти впливу корозiї i iншим руйнiвним дiям довкiлля впродовж тривалого часу. Ефективнiсть використання агрегату досягнута за рахунок пiдтримки в системi робочого тиску в 4-6 атмосфер, що перешкоджає забиванню подаючих трубок. Добрива вносяться ефективно i рiвномiрно по всiй ширинi роботи культиватора, завдяки використанню в конструкцiї форсунок спецiальних шайб, отвори в яких вiдкалiброванi.

Використання в системi заправки робочої рiдини спецiальних герметичних муфт, якi перешкоджають протiканням, робить культиватор цiєї моделi екологiчним i безпечним. До того ж, сама система заправки сконструйована повнiстю закритою. Також, в конструкцiї агрегату передбачений захист вiд протiкань робочої рiдини через можливi поштовхи i ривки при русi або зупинцi культиватора. При падiннi тиску в системi подання добрив нижче 0,5 атмосфер спрацьовують спецiальнi вiдсiкачi. Таким чином, економiчнi втрати вiд протiкання рiдких добрив, забруднення довкiлля i токсична дiя на робочий персонал практично зведенi до нуля.

Культиватор цiєї моделi агрегатується з тракторами потужнiстю 285 л.с. напiвпричiпним способом. Насос системи подання добрив приводиться в дiю системою гiдравлiки трактора.

Автор: Александр Малый

Узгодити наявність і ціну