Підживлювач ПП-5000-01

Підживлювач ПП-5000-01
Підживлювач ПП-5000-01
фото 04
фото 04
фото 06
фото 06
фото 08
фото 08
фото 07
фото 07
ПП-5000-01
ПП-5000-01

Легко транспортується модель підживлювача, що розширює область використання культиваторної техніки. Місткий бак для добрив об'ємом 5 кубометрів має товсті пластикові стінки (товщина - 1 см). Продуктивність насоса - 30 м3 на годину

Об'єм бака для добрив, л 5000
Стінки бака товщиною, мм 10
Об'ємна подача насоса відцентрового типу, л / хв. 500

Пiдживлювач  причiпний для внесення добрив
серiя ПП, модель 5000-01

Пiдживлювач  розширює сферу застосування культиваторiв, дозволяючи з їх допомогою обробляти грунт добривами (мiнеральними, в рiдкому виглядi). Для цього потрiбно причiпним або напiвпричiпним способом агрегатувати пiдживлювач з культиватором i трактором.

Ходова частина сконструйована так, щоб пiдживлювач було легко транспортувати. У нього вiдмiнна прохiднiсть за рахунок керованої передньої осi. Навантаження розподiляється рiвномiрно, завдяки тому, що передня вiсь є також балансуючою.

Добрива подаються з бака пiдживлювача  на культиватор за допомогою простої i в той же час надiйної системи подачi i розподiлу. У нiй використанi вiдцентровий насос американського виробництва, що приводиться в дiю гiдравлiкою трактора, i електричний розподiльник iталiйського виробника "ARAG", який рiвномiрно розподiляє добрива по секцiях культиватора. В трубках подачi добрив є по два вихiдних отвори, що перешкоджає їх забиванню землею.

Добре продуманий i технологiчний процес. Подача добрив йде через форсунки з дозуючими шайбами, що мають вiдкалiброванi отвори. Завдяки ним, добрива рiвномiрно надходять до робочих органiв культиватора по всiй його ширинi. Крiм того, конструкцiя форсунок перешкоджає протiканню робочої рiдини з системи при падiннi в нiй тиску нижче 0,5 атм. Подача добрив вiдбувається при робочому тиску в 4-6 атмосфер, що знижує ймовiрнiсть забивання трубок i iнших елементiв системи.

Контроль i управлiння системою пiдживлювача здiйснюються з кабiни трактора. У нiй встановлюється пульт для управлiння розподiльником подачi добрив. Вiн дає можливiсть вiдключати подачу пiд час зупинок або розворотiв агрегату. Таким чином, мiнiмiзуються економiчнi втрати вiд протiкання рiдких добрив, зберiгаються навколишнє середовище та безпека працiвникiв.

Автор: Александр Малый

Додаткове обладнання - система кранiв з насосом для наповнення i спустошення бочок, якi пiдходять для зберiгання i перевезення рiдких добрив. Комплект називається "Устаткування для перекачування i транспортування рiдких мiнеральних добрив". При використаннi цистерн об'ємом 12м3, 25м3, 50 м3 доступний комплект "Устаткування для зберiгання рiдких мiнеральних добрив". У нього входять сапуни для верхньої кришки цистерни i кран, оснащений запiрним кожухом, на її нижнiй фланець.

Узгодити наявність і ціну