Державна компенсація на придбання техніки BOGUSLAV до 40% її вартості!

Державна компенсацiя на придбання технiки BOGUSLAV до 40% її вартостi!

Купуючи технiку нашої компанiї безпосередньо на заводi або ж у дилера, Ви маєте можливiсть отримати компенсацiю вiд держави до 40% її вартостi(25% - за рахунок програми державної компенсацiї КПКВК 2801580 «Фiнансова пiдтримка сiльгоспвиробникiв» за напрямом «Часткова компенсацiя вартостi сiльськогосподарської технiки i обладнання вiтчизняного виробництва»

15% - за рахунок державної програми КПКВК 2801230 «Фiнансова пiдтримка розвитку фермерських господарств» - iз земельним банком до 500 гектарiв i рiчною виручкою до 15 млн грн.).

Згiдно з новим Перелiком технiки i обладнання, якi пiдлягають держкомпенсацiї (вiд 22.11.2018р.) в список увiйшли наступнi моделi технiки:

Вид i марка технiки

Обприскувач ОПК-2000-18 "ОДiССЕЙ" (базова)

Обприскувач ОПК-2000-18 "ОДiССЕЙ" (АСУ)

Обприскувач ОПК-2000-22 "ОДiССЕЙ" (базова)

Обприскувач ОПК-2000-22 "ОДiССЕЙ" (АСУ)

Обприскувач ОПК-2500-18 "КРОНОС" (АСУ)

Обприскувач ОПК 2500-22 "КРОНОС" (АСУ)

Обприскувач ОПК 3000-18 "КРОНОС" (АСУ)

Обприскувач ОПК 3000-22 "КРОНОС" (АСУ)

Обприскувач ОПК 3000-24 "ТИТАН" (АСУ)

Обприскувач ОПК-3000-28 "ТИТАН" (АСУ)

Обприскувач ОПК-3200-22 "АТЛАНТ" (АСУ)

Обприскувач ОПК-3200-24 "АТЛАНТ" (АСУ)

Пiдживлювач для внесення рiдких добрив ПЖУ 3000-6

Пiдживлювач для внесення рiдких добрив ПЖУ 5000-10

Пiдживлювач приставний 5000л (ПП 5000 01 00 000)

Пiдживлювач приставний 5000л (ПП 5000 02 00 000 1)

iнструкцiя для отримання держкомпенсацiї за придбану технiку: 

1) Переконайтеся, що модель,яка Вас цiкавить, внесена в перелiк технiки, яка пiдлягає держкомпенсацiї.

2) Вiдкрийте рахунок в державному банку i оплатiть через нього вартiсть придбаної технiки.

3) Подайте заявку на компенсацiю (форма, затверджена Мiнагрополiтики) i необхiдний перелiк пiдтверджуючих документiв (вказано в заявцi) в цей же банк.

4) Банк передає в Мiнагрополiтики данi про суму коштiв, що пiдлягають компенсацiї.

5) Протягом одного мiсяця Мiнагрополiтики переказує кошти держбанку.

6) Протягом одного дня, пiсля перерахування коштiв Мiнагрополiтики, держбанк компенсує покупцевi до 40% вартостi придбаної технiки (без ПДВ).

Агропiдприємство, яке подає заявку, не може мати прострочену заборгованiсть перед держорганамибiльше нiж за 6 мiсяцiв.

Уповноваженi банки на реалiзацiю бюджетної програми за напрямом «Часткова компенсацiя вартостi сiльськогосподарської технiки i обладнання вiтчизняного виробництва» (Згiдно Додаткової угоди до Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва)

Назва банку

1

ПАТ «Ощадбанк»

2

ПАТ АБ «Укргазбанк»

3

ПАТ «Укрексiмбанк»

4

АТ КБ «ПриватБанк»

5

ПАТ АБ «Пiвденний»

6

АТ «Скай Банк»

7

ПАТ КБ «Глобус»

8

ПАТ АК банк «Львiв»

9

ПАТ «Перший український мiжнародний банк»

10

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

11

ПАТ АК «iндустрiалБанк»

12

ПАТ «Банк iнвестицiй тазаощаджень»

13

ПАТ «КредоБанк»

14

ПАТ «МТБ Банк»

15

АТ «ОТП Банк»

16

ПАТ «КредiАгрiколь Банк»

17

ПАТ “Полiкомбанк”

18

ПАО “МетаБанк”

19

ПАТ «Банк Сiч»

20

ПАТ «МегаБанк»