Переобладнання сівалок і культиваторів

Переобладнання сівалок і культиваторів
Переобладнання сівалок і культиваторів

Система внесення рiдких мiнеральних добрив дозволяє поєднати механiчну обробку iрунту або висiв зерна з процесом внесення рiдких мiнеральних добрив. Пiд'єднавши до Вашого агрегату таку систему, Ви зможете iстотно заощадити час i ресурси.

Норма внесення - вiд 30 до 1000 л/га

Суттєво зменшити витрати Вашого господарства при роботi в полi допоможе поєднання декiлькох операцiй. Так, наприклад, можна поєднати обробку iрунту культиватором або посiв культур з внесенням рiдких мiнеральних добрив. Для цього необхiдно на Ваш агрегат встановити спецiальну систему. У першому випадку система встановлюється на культиватор, а в другому - на посiвне обладнання. За допомогою такого обладнання Ви зможете цiлеспрямовано i точно вносити рiдкi добрива в зону їх найбiльш ефективної дiї, вiдповiдно до технологiї, яку Ви використовуєте в своєму господарствi.

Основною складовою системи внесення рiдких добрив є її насос, виробництва AcePumps (США)або AnnoviReverberi (iталiя), який використовується для подачi рiдини на агрегат. Це вiдцентровий насос з гiдромотором для хiмiчно активних речовин, який має чавунний корпус i вал з нержавiючого металу 5/8 дюйма. Максимальна продуктивнiсть - 450 л/хв.

Система контролю внесення добрив може бути як механiчною, так i автоматичною. Механiчна система контролю значно дешевше, але бiльш складна в експлуатацiї, оскiльки дотримання норми внесення добрив безпосередньо залежить вiд оператора, який повинен слiдкувати за оптимальною робочою швидкiстю агрегату i оптимальним тиском в системi. При автоматичнiй системi контролю за всi показники вiдповiдають витратомiри i датчики руху. Крiм того, системи автоматичного контролю також можуть бути простi, якi використовуються тiльки для контролю, i багатофункцiональнi - доповненi програмами навiгацiї i автопiлотування.

Запiрнi крани, фiльтри, перехiдники та фiтинги для хiмiчно активних рiдин, якi використовуються в системi, також виробництва iталiйської компанiї ARAG.

Комплект рукавiв для хiмiчно активних рiдин виробництва Нiмеччини, Францiї та Iталiї.

Трубопроводи, якими проходять рiдкi добрива, виготовляються з нержавiючого металуза iндивiдуальним замовленням для кожного конкретного агрегату. Для кожного робочого органу встановлюється форсунка з вiдкалiброваною шайбою. Для запобiгання витiканню рiдини при зниженнi тиску в системi нижче 1 Атм, кожна форсунка обладнана вiдсiчним пристроєм.

Сучасне високотехнологiчне обладнання дозволяє доукомплектувати практично будь-який культиватор або сiвалку для внесення рiдких добрив.

Автор: Виталий Серый

Узгодити наявність і ціну