Заправник 2х5000

Заправник 2х5000
Заправник 2х5000
фото 01
фото 01
фото 02
фото 02
фото 03
фото 03
фото 04
фото 04
фото 05
фото 05
фото 06
фото 06
фото 07
фото 07
фото 08
фото 08

Заправник має дві ємності об'ємом 5 м3 кожна. Використовується для того, щоб готувати суміш добрив і заправляти ємності обприскувачів. Заправка проводиться за допомогою насоса продуктивністю 42 метра кубічних на годину

Загальний об’єм ємностей для добрив, л 10000 (2х5000)
Об'ємна подача насоса (гідропривід), л/хв. 700
Об'ємна подача насоса (мотопомпа), л/хв 700
Габарити, Д х Ш х В в мм 7500х2500х3100

Заправник для приготування маточного розчину
моделi "2х5000"

Дана модель заправника - це комплекс з двох ємностей i необхiдного технологiчного обладнання, що використовується для приготування сумiшi добрив (так званого "маточного розчину") i заправки нею ємностей обприскувачiв.

Для забезпечення довговiчностi, надiйностi i безпеки заправника конструктори використали високоякiснi комплектуючi та матерiали.  Подачу рiдких добрив забезпечує насос вiдцентрового типу американського виробника "AcePumps".  Технологiчнi процеси заправки i спорожнення кожного з двох бакiв агрегату здiйснюються за допомогою системи кранiв iталiйського виробництва ARAG.  Бак для добрив виготовлений зi спецiального полiетилену, стiйкого до впливу хiмiчних речовин, i має товстi стiнки (10 мм).

Конструкцiя заправника дозволяє готувати сумiш дуже швидко i з мiнiмальною кiлькiстю пiни за рахунок використання встановленого на ньому спецiального мiксера робочої рiдини.  Контроль за дотриманням пропорцiй кожного з компонентiв розчину (їх точним дозуванням) здiйснюється за допомогою лiчильника рiдини (опцiя).

Щоб уникнути випадання в осад компонентiв розчину i для пiдтримки однорiдної концентрацiї кожен з бакiв заправника забезпечений змiшувачем iнжекторного типу.

Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища i для зведення до мiнiмуму можливостi витiкання пiд час процесу заправки агрегат укомплектований спецiальним заправним рукавом.  На кiнцi рукава змонтований кран, оснащений швидкороз'ємним з'єднувачем - муфтою з коннектором "папа".  Завдяки цьому, заправка здiйснюється в повнiстю закритому циклi.

Для того, щоб заправник було легко транспортувати, незважаючи на iстотний об'єм i вагу приготованого розчину (два баки по 5000 лiтрiв рiдких добрив), агрегат змонтований на рамi з двома осями. Крiм того, вiн має власну систему гальмування.  Транспортування заправника вiдбувається за допомогою агрегатування його з тракторами, що мають клас тяги не нижче 3.

Автор: Александр Малый

Додаткове обладнання.  При використаннi цистерн об'ємом 12м3, 25м3, 50м3 можна замовити комплект "Устаткування для зберiгання рiдких мiнеральних добрив". У нього входять сапуни для верхньої кришки цистерни i кран, оснащений запiрним кожухом, на її нижнiй фланець.  Через цей фланець цистерну спустошують i наповнюють рiдкими добривами в закритому циклi.

Узгодити наявність і ціну