Підживлювач ПП-10000-01

Підживлювач ПП-10000-01
Підживлювач ПП-10000-01
ПП-10000-01
ПП-10000-01
ПП-10000-01
ПП-10000-01
ПП-10000-01
ПП-10000-01

У цього причіпного підживлювача два баки по 5000 літрів, завдяки яким він здатен довгий час без дозаправки забезпечувати використання культиватора для обробки рослин добривами. Оснащений насосом з продуктивністю 30 м3 / ч

Об'єм ємності для робочої рідини, м3 10
Об'ємна подача насоса, м3 /год 30

Пiдживлювач  причiпний для внесення добрив
серiя ПП, модель 10000-01

За допомогою пiдживлювача  культиватор може бути використаний, щоб вносити в грунт маточний розчин мiнеральних добрив. З цiєю метою пiдживлювач необхiдно об'єднати в один агрегат причiпного або напiвпричiпного типу з трактором i культиватором.

Пiдживлювач легко транспортується завдяки особливiй конструкцiї ходової частини. Вiн має прекрасну прохiднiсть, оскiльки конструкцiя його передньої осi має двi важливi особливостi. По-перше, вона керована, по-друге, вона балансуюча, що сприяє рiвномiрностi розподiлу навантаження.

Ємнiсть, в якiй мiстяться розчин добрив, виготовлена з пластику (полiетилен). Її стiнки мають товщину 0,1 см.

Надходження робочої рiдини з ємностi пiдживлювача на культиваторнi секцiї виконується нескладною i одночасно надiйноюсистемоюподачii розподiлу. Вона укомплектована насосом вiдцентрового типу (виготовлений в США), що має привiд вiд тракторної гiдравлiчної системи, а також розподiльником "ARAG" (iталiя), який рiвномiрно подає розчин до секцiй культиватора (ця модель пiдживлювача укомплектована розподiльником з регулюванням подачi вручну). У конструкцiї трубок, через якi подається розчин, передбачена пара вихiдних отворiв. Тому трубки не забиваються землею.

Робочий процес пiдживлювача добре продуманий. Робочий розчин подається через форсунки, оснащенi шайбами-дозаторами. Їх отвори вiдкалiброванi. Саме цими деталями забезпечується рiвномiрне надходження рiдини до культиваторних робочих органiв. Крiм того, їх конструкцiя не допускає витiкання розчину, якщо тиск в системi падає нижче 0,5 атм. За рахунок високого робочого тиску системи (4-6 атм.) Практично зведена нанiвець ймовiрнiсть того, що трубки та iншi компоненти заб'ються.

На вiдмiну вiд моделi ПП-5000-01 управлiння системою подачi проводиться з кабiни трактора (для цього в кабiнi встановлено спецiальний пульт управлiння розподiльником), в описуванiй моделi з цiєю метою змонтований електричний клапан. З його допомогою припиняється подача розчину при зупинках i розворотах агрегату. В результатi iстотно знижуються втрати вiд витiкання робочої рiдини, зберiгається навколишнє середовище i забезпечується безпека персоналу.

Автор: Александр Малый

Допомiжне обладнання.

Якщо добрива зберiгаються в цистернах великого об'єму (12, 25, 50 кубометрiв), то в таких сховищах може використовуватися особливий комплект "Обладнання для зберiгання рiдких мiнеральних добрив" (доступний для замовлення). У його складi йде вентиль з запiрним кожухом для нижнього фланця цистерни i набiр сапунiв на верхнiй люк.

Узгодити наявність і ціну